Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik, strategi og principper Pædagogisk udgangspunkt

Pædagogisk udgangspunkt

  • At barnet oplever en glæde ved en god og tæt kontakt til naturen 
  • At børnene oplever en glæde ved musik
  • At barnet har tid til at undre sig og fordybe sig 
  • At barnet oplever tid og ro til at lege 
  • At barnet har det rart og oplever følelsen af frihed
  • At barnet støttes i at udforske sit liv og omverdenen

Vi ser barnet som ressourcestærkt og videbegærligt. Vi ønsker, at Højbos hverdagsliv præges af respekt for og anerkendelse af de kompetencer, det enkelte barn har og bidrager med.

I Højbo lægger vi vægt på, at alle børn oplever sig som betydningsfulde bidragsydere i flere relationer og fællesskaber. Det enkelte barn skal opleve sig som set og hørt. Vi vil gerne at børn erfarer, at vi er forskellige og rummer forskelligheden i et fællesskab, hvor vi lærer at drage omsorg for og tage hensyn til hinanden. Dette gælder både ved voksen-barn og barn-barn.

I Børnehuset Højbo skælder vi ikke ud

I Børnehuset Højbo er vores motto ”Børnene først”

Dette og mere til er med afsæt i Hørsholm Kommunes børnesyn.

Børnehuset Højbo
Møllevej 1
2990 Nivå

Telefon: 24 24 19 74
wim098@horsholm.dk

Åbningstider