Skip til hoved indholdet
    Hjem Bæredygtighed Bæredygtighed i Børnehuset Højbo

Bæredygtighed i Børnehuset Højbo

I Børnehuset Højbo praktiserer vi bæredygtighed på tre overordnede områder: miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vi engagerer børnene i affaldssortering, genbrug og energibesparende tiltag for at fremme miljømæssig ansvarlighed. Social bæredygtighed opnår vi ved at skabe et inkluderende fællesskab, hvor respekt, empati og samarbejde er i fokus. Økonomisk bæredygtighed sikrer vi ved ansvarlig forvaltning af ressourcer og så vidt det er muligt  valg af omkostningseffektive løsninger.

Ved fødselsdage, arrangementer og højtider integrerer vi bæredygtighed i vores praksis. Gaver bliver ofte lavet af genbrugsmaterialer, og vi tænker over at minimere madspild. Vi er bevidste om, at vores bestræbelser på bæredygtighed kan variere: Grøn, hvor vi er både CO2-venlige og omkostningseffektive; Gul, hvor vi er CO2-venlige uden ekstra omkostninger; og Rød, hvor vi prioriterer CO2-venlige løsninger, selvom de koster mere. Vi erkender også de områder, hvor vi endnu ikke er bæredygtige, og arbejder kontinuerligt på at forbedre vores praksis.

Miljømæssig Bæredygtighed i Børnehuset Højbo

I Børnehuset Højbo er miljømæssig bæredygtighed en hjørnesten i vores daglige praksis. Vi engagerer både børn og personale i aktiviteter, der fremmer fælles ansvarlighed for naturen. Dette inkluderer affaldssortering, genbrug af materialer og energibesparende tiltag som at slukke lyset, når det ikke bruges. Vores udendørsaktiviteter og pædagogiske tilgang integrerer bæredygtighedsprincipper, hvor vi lærer børnene om naturens kredsløb, vigtigheden af biodiversitet og hvordan man passer på miljøet. Gennem praktiske erfaringer og leg bidrager vi til, at børnene udvikler en dyb respekt og ansvarsfølelse overfor vores planet.

 

Økonomisk Bæredygtighed i Børnehuset Højbo

I Børnehuset Højbo prioriterer vi økonomisk bæredygtighed ved at forvalte vores ressourcer ansvarligt. Vi anvender økonomiske midler med omtanke. Ved at genbruge materialer, minimere spild og vælge bæredygtige produkter, sikrer vi, at vores økonomi understøtter vores pædagogiske mål uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette ansvarlige forbrug bidrager til at skabe en stabil og tryg ramme for børnenes udvikling og læring, samtidig med at vi passer godt på miljøet.

 

Social Bæredygtighed i Børnehuset Højbo

I Børnehuset Højbo lægger vi stor vægt på social bæredygtighed ved at skabe en inkluderende og støttende miljø for alle børn. Vi arbejder aktivt på at fremme fællesskab, samarbejde og respekt for hinanden. Gennem daglige aktiviteter og leg lærer børnene vigtigheden af empati, solidaritet og ansvarlighed. Vi sikrer, at hvert barn føler sig set og værdsat, og vi støtter deres personlige og sociale udvikling. Ved at opbygge stærke relationer og fællesskaber forbereder vi børnene på at blive ansvarlige og engagerede medborgere i fremtiden. Her tager vi blandt andet t afsæt i Fri for Mobberi det forebyggende antimobbeprogram, som netop understøtter Social bæredygtighed og forebygger mobning i børnefællesskaber og giver børnene sociale kompetencer og pejlemærker, som kan følge dem videre i livet. 

Børnehuset Højbo
Møllevej 1
2990 Nivå

Telefon: 23 31 84 43
wim098@horsholm.dk

Åbningstider

Læs mere