Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik, strategi og principper Børnesyn

Børnesyn

”Børn gør det godt, hvis de kan”

I Hørsholm Kommunes dagtilbud er vores fineste opgave at styrke børnenes trivsel, tryghed og fællesskaber. Her er der plads til alle børn - også på tværs af forskelligheder. 

Det pædagogiske personale er vigtige for børnenes udvikling, og personalets relationskompetencer er den allervigtigste faktor for den pædagogiske kvalitet i det enkelte dagtilbud. 

Børn i trygge og tillidsfulde miljøer styrkes i deres følelsesmæssige regulering samt i at udvikle et trygt tilknytningsmønster. Vores grundlæggende børnesyn, at ”børn gør det godt, hvis de kan” er fundamentet i dagligdagen i Hørsholms dagtilbud. 

Fra forskning ved vi, at et barns hjerne kan ”lukke ned” i mange timer efter skæld ud. Hvis et barn ofte møder skæld ud, nedsættende sprogbrug eller gentagne irettesættelser, kan det gå ud over barnets udvikling og tilknytning både på kort og lang sigt. Derfor skælder vi ikke ud. 

Vi taler positivt til (og om) børnene, ”trækker ud i ny skuffe” og vi ”lyser” på det, vi gerne vil se mere af. Det er ikke let i alle situationer, men når vi når ”metodeloftet”, så hjælper vi hinanden.

 

Børnehuset Højbo
Møllevej 1
2990 Nivå

Telefon: 24 24 19 74
wim098@horsholm.dk

Åbningstider